Ik dacht – ik denk – ik doe

Ik dacht – ik denk – ik doe

Hoe lang vecht ik al niet tegen mijn lichaam – Ik vind me gewoon iets te dik en heb hinder van de opmerkingen die een ander over plaatsen. Alsof je als je dik bent niet mee mag doen of niet van het leven mag genieten. Ik snap eigenlijk ook niet hoe het komt dat we mensen zoveel kritiek meegeven als ze een hindernis hebben en waarom mensen daarin niet naar zichzelf kijken maar naar de omgeving. Dan zullen mensen toch veel beter elkaar kunnen accepteren?
Goed al een groot deel van mijn leven ben ik gevoelig geweest voor de opmerkingen die een ander plaatst en is het voor mij minder om naar mijn eigen lichaam te kijken. Maar het gaat steeds beter en ik durf mij zelf steeds meer in de ogen te kijken.
Het verwonderde mij dan ook dat ik plots mij afvroeg hoe ik er als lichaam uit had willen zien en ik tot de conclusie kwam dat ik dan dit lichaam zal creëren. Het was een ontdekking dat mij verbaasde. Het was voor mij een ontdekking van vreugde en van acceptatie.
Ik heb mijn lichaam even met vreugde vast gepakt en heb het laten stromen en tje dat wilde die wel!

Affirmatie:

Laat je energie stromen. Niet alleen vanuit licht maar ook vanuit bewustzijn

Holwortel

Dit is een Holwortel en …..

IK heb wel een hele beschrijving van dit kruid, maar ben ik dan in overtreding als ik daar geneeskundige aspecten bij behandel.
Het europese parlement is gek geworden, ze hebben bijna alle kruiden verboden, ze mogen niet meer verkocht worden en men mag ze ook niet meer laten groeien.
Als eeuwen hebben deze plantjes hun dienst bewezen en nu moet het volgens hun afgelopen zijn. Deze tendens is ook in Canada en Verenigde staten aanwezig, daar is het zelfs niet toegestaan om over kruiden te praten.

Als een regering zo graag wil meedenken en voor ons wil zorgen – dan moeten ze vooral ons aan de chemische troep helpen..

Wat ik nu zeg, zal dat in de toekomst tegen mij gebruikt worden?