Naar binnen en naar buiten

Na een tijd van uitbundigheid – voel ik dat er weer een fase is waarin ik weer bij mij zelf mag zijn en mag stromen.
Mijn gevoeligheid wordt steeds sterker en dat is mooi, maar daarin ben je ook kwetsbaar.
Mijn passie brengt mij naar buiten – dat wat ik voel voert me naar binnen. Dan heb ik weer veel meer ruimte voor mij zelf nodig.
Elk jaar voel ik de paddestoelen rondom mij heen – ze ontspringen op hele speciale plaatsen, waarin ook de helende energie van de paddestoelen te ervaren zijn.
De paddestoelen wil on juist de bundeling van licht met ons delen – daarom zeggen wij ook dat er kabouters er in huizen.

Maar wat we ook denken – hindert ons? Met de paddestoelen krijgt ons denken meer licht.

Koor in Garmerwolde

Ik ben naar een koor geweest in Groningen – juist die wisseling van Middeleeuwen en pop dat leek me wel wat en Roeland de zoon van Marga ken ik al een tijdje. Dus het is ook echt leuk om dit na de verhalen die ik heb gehoord het ook met eigen oren te horen.

Magda komt ook een keer in de uitzending om er over te praten.

 

Vandaag is er weer een oefendag met klankschalen – het is zo leuk om gelijk gestemde mee te maken